skip to Main Content

Mindre forskjeller mellom kommunene

Oslo ligger på topp i årets Kommune-NM, foran Sola, som har ligget øverst på listen tidligere år siden 2013. Øvrige kommuner blant de høyest rangerte ligger i Østlandsområdet, langs kysten i Sør-Norge og byområdene langs hele kysten forøvrig og i innlandet. Dette er større by-, tettsteds, utdannings- og høyteknologikommuner, eller kommuner med betydelig innslag av oppdrettsnæring og energiproduksjon, i tillegg til reiselivskommuner og vintersportområder.

Hovedtyngden blant de lavest rangerte kommunene finner vi fra Trøndelag og nordover og innlandskommuner på Østlandet, men det er verd å merkes seg at forskjellene er blitt mindre. Tendensen er at kommuner som samlet sett rangerer lavt har hatt størst framgang de siste fem årene. Samtidig som mange kommuner i Nordland og Innlandet har gått mye fram de senere årene, har tendensen vært motsatt for mange kommuner i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal etter fallet i oljeprisen i 2014.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo