2019 46 4

Mindre forskjeller mellom kommunene

Oslo ligger på topp i årets Kommune-NM, foran Sola, som har ligget øverst på listen tidligere år siden 2013. Øvrige kommuner blant de høyest rangerte ligger i Østlandsområdet, langs kysten i Sør-Norge og byområdene langs hele kysten forøvrig og i innlandet. Dette er større by-, tettsteds, utdannings- og høyteknologikommuner, eller kommuner med betydelig innslag av oppdrettsnæring og energiproduksjon, i tillegg til reiselivskommuner og vintersportområder.

Hovedtyngden blant de lavest rangerte kommunene finner vi fra Trøndelag og nordover og innlandskommuner på Østlandet, men det er verd å merkes seg at forskjellene er blitt mindre. Tendensen er at kommuner som samlet sett rangerer lavt har hatt størst framgang de siste fem årene. Samtidig som mange kommuner i Nordland og Innlandet har gått mye fram de senere årene, har tendensen vært motsatt for mange kommuner i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal etter fallet i oljeprisen i 2014.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo