skip to Main Content

Metode for avgrensing av areal som påvirkes av nedbygging av natur

På oppdrag for Miljødirektoratet har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en metode for avgrensing av areal som påvirkes ved nedbygging av natur.

Metoden er egnet i tidlige faser av et prosjekt, før eventuelt konsekvensutredningsprogram er fastsatt. Metoden gjør det mulig å gjøre en overordnet vurdering i en tidlig fase av prosjekter. Dette gir grunnlag for å unngå videre planlegging av inngrep som vil ha stor eller svært stor påvirkning på natur og økosystemtjenester. Valg av faktorer som skal inngå i vurdering og konsekvens av nye inngrep for natur og økosystemtjenester, må avklares ut fra hvilke hensyn som i størst grad skal ivaretas, men vi anbefaler at i alle fall følgende egenskaper dekkes:

  • Grad av inngrep i områdene fra tidligere av
  • Sentrale økosystemtjenester
  • Økologisk tilstand, viktig naturmangfold og grønn infrastruktur/konnektivitet

Her kan du lese hele rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo