skip to Main Content

Menon utvikler det samfunnsøkonomiske metodeverket

Menon bidrar gjennom en rekke prosjekter til å utvikle det samfunns-økonomiske metodeverket. Vi bistår nå både DFØ, Finansdepartementet, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Norsk Vann og Samferdselsdepartementet med utarbeidelse av veiledere og metodeforbedringer. Gjennom prosjektene får vi vesentlig innflytelse på hvordan fremtidige samfunnsøkonomiske analyser skal gjennomføres. At vi får denne muligheten, tar vi som en stor tillitserklæring til den kompetansen vi besitter. Les mer her.

Vi bistår nå

  • DFØ med å revidere deres veileder i samfunnsøkonomiske analyser,
  • Finansdepartementet med å utvikle en veileder for konseptvalgutredninger (KVU)
  • Jernbanedirektoratet med å forbedre metode for arbeid med ikke-prissatte virkninger
  • Nye Veier med å forbedre metode for arbeid med ikke-prissatte virkninger,
  • Norsk Vann med å utvikle en veileder i samfunnsøkonomiske analyser, og
  • Samferdselsdepartementet med å vurdere hvordan en kan forbedre beslutningsgrunnlag i transportsektoren

Menon har også bistått Statsbygg og Kystverket med utarbeidelse av deres sektorveiledere på samfunnsøkonomiske analyser, og vi har bistått i revidering av Statens vegvesens veileder i konsekvensanalyser (v712). Vi har også arbeidet med forbedring av metode for ikke-prissatte virkninger for forskningsprogrammet Concept, og vi arbeider med en rekke større forskningsprosjekter på dette området.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo