skip to Main Content

Menon forsker på robuste metoder for spørreundersøkelser

Henrik Lindhjem og Ståle Navrud fra Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) jobber i flere forskningsprosjekter med spørsmålet om hvordan man kan samle inn data av høy kvalitet ved bruk av internett-baserte spørreundersøkelser. Dette er et viktig spørsmål, siden økonomisk analyse, forskning og evalueringer, og samfunnsforskning for øvrig, i økende grad baserer seg på data samlet inn på denne måten fra ulike grupper.

Lindhjem, Navrud og medforfattere har nylig publisert deler av denne forskningen i et internasjonalt tidsskrift.  Artikkelen ser spesielt på om folks svar på smarttelefoner eller nettbrett gir andre svar eller svar av dårligere kvalitet, sammenlignet med PC’er.

Konklusjonen er at de i en ganske komplisert spørreundersøkelse om folks preferanser for å bevare hav- og kystmiljø finner få tegn til slike forskjeller i svar eller i svarkvalitet. Det er betryggende for bruken av internett-baserte undersøkelser videre.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo