skip to Main Content

Maritim verdiskapingsrapport 2023

Menon Economics har gjennom mange år utarbeidet den årlige maritime verdiskapingsrapporten som publiseres av Maritimt Forum i begynnelsen av kalenderåret. Utviklingen i løpet av 2020 og siste tilgjengelige regnskapsår fra 2021 viser at koronapandemien ikke traff næringen så hardt som fryktet, og at det jevnt over har gått bra i maritim næring. Det samme gjelder estimater for 2022 og 2023, som viser en forventning om vedvarende økning i både verdiskaping og sysselsatte. Denne økningen er primært drevet av økte fraktrater og aktivitetsnivå hos rederiene og utstyrsleverandørene. Klimagasskutt har fått stor plass i det maritime ordskiftet de siste årene, og det påvirker allerede markedene, fremtidsplaner og strategier i de fleste maritime bedrifter. Norge er blant de fremste i verden når det gjelder å utvikle og å ta i bruk grønn maritim teknologi. En tidlig posisjonering innen grønn internasjonal skipsfart kan utgjøre et betydelig konkurransefortrinn for det som allerede er en av Norges viktigste eksportnæringer.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo