skip to Main Content

Kvam herads næringsutvikling

I forbindelse med revisjon av kommunedelplan for nyskaping, næring og kompetanse, har Kvam herad behov for en evaluering av næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Som et bidrag til dette arbeidet har Menon Economics utarbeidet en analyse av kommunens næringsarbeid og næringsliv.

Analysen består av en gjennomgang av næringslivet, næringsarbeidet og forventet utvikling i kommunen, før tiltak og anbefalinger for videre næringsarbeid drøftes.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo