2020 154 2

Klimavurderinger av Oslos kommunebudsjett

Kommunene har ambisiøse mål om å redusere utslippene av klimagasser fram mot 2030 og 2050, og klimatilpassing er et nytt tema der kommunene legger strategier for å sikre høyest mulig robusthet mot klimaendringer. Kommunebudsjettene anses som sentrale virkemidler for kommunenes påvirkning utslipp og evne til å tilpasse kommunene til klimaendringene. Samtidig er det uklart i hvilken grad ulike typer investeringer og driftskostnader medfører utslipp og påvirker klimatilpasningsevnen.

På oppdrag for Klimaetaten i Oslo kommune har Menon Economics og CICERO utarbeidet et verktøy for vurderinger av effekten av kommunebudsjettet på klimagassutslipp og klimatilpasning. Verktøyet kategorisere poster i relevante og ikke-relevante poster, og de relevante postene etter antatte klimapåvirkninger og påvirkning på sårbarhet. Deretter kan postene samles i egnede grupper, for så å bringe disse til nærmere analyser som kvantifiserer relevante posters utslippseffekter og effektene på klimasårbarhet. Verktøyet kan benyttes på alle budsjetter i kommunens etater og bydeler.

Rapporten kan du laste ned her.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo