skip to Main Content

IRA og den norske batterisatsingen

Menon Economics har på vegne av Freyr Battery gjennomført en analyse av Inflation Reduction Act (IRA) og den norske batterisatsingen. Dette arbeidet bygger videre på tidligere analyser Menon har utført for blant annet NFD, UD og NHO, men inneholder også flere nye delanalyser.

Analysen viser at norsk batterinæring potensielt kan bli den fjerde største eksportnæringen på fastlandet, med en årlig eksportverdi på 92 milliarder kroner. Dette vil kunne legge grunnlag for opp mot 20 000 arbeidsplasser, inkludert ringvirkninger og 3 milliarder kroner i årlige skatteinntekter.

Imidlertid står den norske batterisatsingen overfor betydelige utfordringer knyttet til tilgangen på kapital og lønnsomhet etter at USA innførte IRA. Amerikanske støtteordninger til batterinæringen er anslått til å være 10-20 ganger større enn hva som er tilgjengelig for norske batteriprodusenter. IRA vil føre til en kraftig økning i produksjonskapasiteten i USA. Dette vil lede til lavere globale markedspriser. Denne prisnedgangen vil redusere lønnsomhet av batteriprosjekter i Norge, mens lønnsomhet av prosjekter i USA fortsatt vil være høy takket være IRA-støtte.

Rapporten kan du lese her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo