skip to Main Content

For egen maskin – samhandling og samspill i Hallingdal

Som en del av byregionprogrammet har Menon gjennomført en kunnskapsinnhenting og analyse av vekst, muligheter og samspill i Hallingdalregionen. Rapporten vurderer spesielt hvilke utfordringer regionen står ovenfor når det gjelder å sikre fremtidig vekst og velstandsutvikling. I Hallingdal ser den økonomiske veksten ut til å ha stagnert. Den primære utfordringen i regionen er derfor å skape vekst.
Rapporten drøfter samspillet mellom kommunene i Hallingdal. Den sentrale problemstillingen er hvordan Hallingdal som bo- og arbeidsmarkedsregion kan opprettholde og øke sin attraktivitet for bedriftsetableringer og arbeidstakere. Her vurderes spesielt fordeler og ulemper ved å opprette et regionsenter kontra en satsing på en flerkjernet senterstruktur.

Hallingdalrapporten er tilgjengelig her.

Eventuelle spørsmål rettes til Anne Espelien.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo