For egen maskin – samhandling og samspill i Hallingdal

Som en del av byregionprogrammet har Menon gjennomført en kunnskapsinnhenting og analyse av vekst, muligheter og samspill i Hallingdalregionen. Rapporten vurderer spesielt hvilke utfordringer regionen står ovenfor når det gjelder å sikre fremtidig vekst og velstandsutvikling. I Hallingdal ser den økonomiske veksten ut til å ha stagnert. Den primære utfordringen i regionen er derfor å skape vekst.
Rapporten drøfter samspillet mellom kommunene i Hallingdal. Den sentrale problemstillingen er hvordan Hallingdal som bo- og arbeidsmarkedsregion kan opprettholde og øke sin attraktivitet for bedriftsetableringer og arbeidstakere. Her vurderes spesielt fordeler og ulemper ved å opprette et regionsenter kontra en satsing på en flerkjernet senterstruktur.

Hallingdalrapporten er tilgjengelig her.

Eventuelle spørsmål rettes til Anne Espelien.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo