skip to Main Content

Evaluering av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) og offentlig sektor -Ph.D. (OFFPHD)

Menon Economics har bistått Forskningsrådet med å evaluere virkemidlene Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) og Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD). Formålet med evalueringen har vært å gi Forskningsrådet et bredt og godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere måloppnåelse og videreutvikle og justere ordningene. Evalueringen har belyst i hvilken grad de to virkemidlene, IPO og OFFPHD, bidrar til Forskningsrådets ambisjon om omstilling av offentlig sektor gjennom forskningsstøttet kunnskapsutvikling og innovasjon,  samt hvordan og i hvilken grad de to ordningene treffer de offentlige aktørene.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo