skip to Main Content

Eksportinntektene fra norsk maritim industri passerer rekordhøye 100 milliarder i 2023.

På oppdrag for Maritim Bransjeforening i Norsk Industri har Menon analysert status og forventet utvikling i norsk maritim industri. Analysen viser at industrien setter to nye milliardrekorder. Samlet omsetning ender på drøyt 175 milliarder kroner og eksporten passerer for første gang 100 milliarder kroner i 2023. Industrien har med andre ord hatt en positiv utvikling. Industrien forventer også økt lønnsomhet i 2023.  De mest positive i undersøkelsen er utstyrsprodusentene og bedriftene som leverer teknologiske tjenester. De har stor tro på framtiden, og opplever god vekst. Verftene er litt delt, men majoriteten ser for seg en svak nedgang i omsetningen i år og til neste år, til tross for at skipsbyggingsmarkedene peker oppover. Videre finner vi at til tross for at denne typen skip ikke lenger bygges i Norge, er frakt av varer og gods (deepsea/shortsea) fremdeles det største markedet målt i omsetning. Offshoremarkedene er også i vekst, særlig knyttet til havvind. Det er imidlertid store forskjeller mellom de tre hovedgruppene med hensyn til viktigheten av de ulike markedene. Havvind er viktigst for skipsverftene, mens varefrakt er viktigst for utstyrsprodusentene.

Les rapporten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo