skip to Main Content

Beregninger av klimaeffekter fra arealbruk og arealbruksendringer

Det er økende fokus på virkninger av arealbruk på utslipp og opptak av klimagasser i jord og biomasse. Statlige virksomheter arbeider også med metodeutvikling for bedre å inkludere slike virkninger i beslutningsgrunnlaget, særlig i forbindelse med investeringer i transportinfrastruktur og i kommunal arealplanlegging. På andre områder er det større mangler i kunnskapene og metodene.

På oppdrag for Teknisk beregningsutvalg for klima (TBU klima) har Menon kartlagt og vurdert metoder for å vurdere klimaeffekter av statlige tiltak og virkemiddelbruk gjennom arealbruk og arealbruksendringer.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo