skip to Main Content

Arendalsuka er i gang med Menon i mange kanaler!

Også i år deltar flere representanter fra Menon på Arendalsuka.
Her er en oversikt over arrangementer hvor vi er representert:

Tirsdag kl. 8: Evaluering av innovative offentlige anskaffelser

Tirsdag kl. 16: Hvordan styrke kommunehelsetjenesten

Tirsdag kl. 16: Områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Onsdag kl. 11: Ny rapport om øyehelse

Onsdag kl. 14.30: Ny rapport om eksportmulighetene knyttet til elektrifisering

Onsdag kl. 15.10: Ny rapport om verdien av offentlige data

Onsdag kl. 15.30: Ny rapport om pakkeforløp knyttet til muskel- og skjeletthelse

Onsdag kl. 15.30: Helsedata

Torsdag kl. 09: Offentlige anskaffelser som drivkraft for innovasjon og næringsutvikling

Torsdag kl.11: Ny rapport om samfunnskostnadene knyttet til muskel- og skjelettsykdom

Torsdag kl. 13: Tap av natur

 

Arrangementer hvor Menon-rapporter presenteres av andre:

Tirsdag kl. 11.30: Fra gründerkultur til vekstkultur

Tirsdag kl. 12: Den store helsedebatten – fastlegeordningen 

Onsdag kl. 10: Kan vi spise oss til grønn vekst?

Onsdag kl. 14.30: Elektrifiseringsrapporten presenteres av adm.dir i Energi Norge

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo