skip to Main Content

Hvem har makt i norsk klimapolitikk?

På oppdrag for Klimautvalget 2050 har Fridtjof Nansens Institutt og Menon sammenstilt 15 tekster om maktforhold i norsk klimapolitikk.  Arbeidet drøfter hvem som har makt i norsk klimapolitikk, på hvilke måter og hvordan maktforholdene virker i omstillingen til lavutslippssamfunnen. Lars H. Gulbrandsen og Øyvind Nystad Handberg (Menon) har vært redaktører.

Rapporten er tilgjengelig her.

Arbeidet skal presenteres og diskuteres på Kulturhuset 7. juni.  Her finner du Informasjon og påmelding til arrangementet.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo