Aktivitetsundersøkelse for de aktive eierfondene i Norge 3.kvartal 2011

Undersøkelsen for 3 kvartal er gjennomført av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA). Undersøkelsen dekker norske aktive eierfonds investeringer i norske og utenlandske porteføljebedrifter, samt utenlandske aktive eierfonds investeringer i norske foretak.