Verdiskaping i havnæringene 2016

Verdiskaping I Havnæringene 2016

Verdiskapingen til havnæringene nærmer seg 500 milliarder kroner

På oppdrag av NFD (Nærings- og fiskeridepartementet) har Menon utarbeidet verdiskaping- og sysselsettingstall for norske bedrifter i havnæringene. I 2016 var det totalt 214 000 ansatte i havnæringene. Det tilsvarer 11 prosent av de sysselsatte i næringslivet i Norge. Det er en klar nedgang fra 2014 hvor tilsvarende tall var 256.000. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere oljepriser og aktivitetskutt i oljeleverandørindustrien. Samtidig som sysselsetting hos oljeleverandørene faller, øker sysselsettingen innfor sjømatnæringen. Forklaringen finner vi når en ser på prisutviklingen på sluttproduktet disse næringene selger. Mens oljeprisen falt fra nivåer over 100 dollar/fatet i 2014 til under 40 dollar/fatet i slutten av 2016, har prisen på norsk laks og annen sjømat økt kraftig de siste årene.

Med havnæringen inkludere vi aktiviteten i tre næringer; olje og gass, maritim og sjømat. Disse næringene er svært produktive og står samlet bak en verdiskaping på 495 milliarder kroner i 2016. Det betyr at en-fjerdedel av verdiskapingen i norsk næringsliv skapes i havrommet. Regionalt varierer betydningen av havnæringene stort. I innlandsfylkene Hedmark og Oppland står havnæringen bak under 1 prosent av verdiskapingen, mens tallet er 70 prosent i Rogaland. Andre fylker hvor verdiskapingsandelen er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet er Hordaland, Møre og Romsdal og Finnmark.

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Christian Svane Mellbye

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo