skip to Main Content

Tidsbruk og kostnader av arkivering i offentlig sektor

Tidsbruk og kostnader av arkivering i offentlig sektor

Menon Economics og A-2 Norge har på oppdrag fra Arkivverket kartlagt tidsbruk og kostnader ved arkivering. Vi har samlet inn informasjon om hvordan situasjonen er innenfor arkivering i offentlig sektor i Norge i dag og hvilke utfordringer som eksisterer.

Ansatte i offentlig forvaltning skal ta vare på arkivverdig dokumentasjon. Vår kartlegging taler for at betydelige mengder arkivverdig dokumentasjon ikke tas vare på for ettertiden. Vi finner også at arkivering og journalføring i offentlig sektor er tidkrevende og vanskelig. Basert på en spørre­undersøkelse til ansatte i kommunal og statlig sektor, anslår vi at den samfunns­økonomiske kostnaden til tre konkrete arkiveringsoppgaver utgjør 7,7 milliarder kroner i 2020.

Språk: Norwegian
År: 2020
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Sigrid Hernes, Kaja Høiseth-Gilje, Caroline Wang Gierloff, Henning Denstad

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo