skip to Main Content

Opphevelse av sams vegadministrasjon

Opphevelse av sams vegadministrasjon

Menon Economics har bistått Statens vegvesen i å vurdere mulige samfunnsøkonomiske virkninger av at oppgaver knyttet til byggherreområdet i fylkesvegadministrasjon overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Vurdering av virkninger av overflytting av forvaltningsoppgavene var ikke en del av oppdraget. Vi har gjennom dialog med fylkeskommunene og Statens vegvesen forsøkt å identifisere hvilke samfunnsøkonomiske virkninger som potensielt kan oppstå og hva som kan være av vesentlig betydning. Vi har ikke funnet det faglig forsvarlig å kvantifisere virkningene.

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Heidi Ulstein, Aase Rangnes Seeberg, Iselin Kjelsaas, Magnus Gulbrandsen, Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Erik W. Jakobsen, Kristin Magnussen, Olaf Melbø

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo