skip to Main Content

Maritim klynges bidrag til nasjonal sikkerhet og beredskap

Maritim klynges bidrag til nasjonal sikkerhet og beredskap

På oppdrag for Maritimt Forum har Menon Economics, i samarbeid med Ulf Sverdrup, kartlagt den maritime klyngens relevans og bidrag til nasjonal sikkerhet og beredskap, samt hvordan bidraget fra klyngen kan styrkes ytterligere

Språk: Norwegian
År: 2024
Forfatter: Maren Nygård Basso, Glenn Widenhofer, Kaja Haug, Leo A. Grünfeld

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo