skip to Main Content

Evaluering av EFFEKT-programmet

Evaluering av EFFEKT-programmet

På oppdrag for Concept-programmet ved NTNU har Menon Economics i samarbeid med A-2 gjennomført en etterevaluering av EFFEKT-programmet. EFFEKT var et stort og komplekst IKT- og endringsprogram i utlendingsforvaltningen som ble gjennomført i perioden 2007-2013. Programmet oppsto i en periode det var utstrakt bruk av postombæring av fysiske mapper både innad i og mellom etatene.
Mye av saksbehandlingstiden gikk med til å innhente og registrere informasjon om søkerne uten kontroll på om denne hadde blitt registrert tidligere i en annen etat. EFFEKT ble igangsatt for å modernisere og effektivisere utlendingsforvaltningen, gjennomført av UDI med støtte fra POD, IMDi, UD og UNE.

Språk: Norwegian
År: 2019
Forfatter: Heidi Ulstein, Lars Skage Engebretsen, Lars Martin Haugland, Magnus Gulbrandsen, Iselin Kjelsaas, Ingri Bukkestein, Per Fridtjof Larssen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo