skip to Main Content

Sophie Emilie Sundt

Analyst
sophie.emilie.sundt@menon.no
+47 930 15 656

Sophie er utdannet samfunnsøkonom ved Handelshøyskolen BI hvor hun tok en mastergrad i anvendt samfunnsøkonomi. I masteroppgaven undersøkte hun intergenerasjonell utdanningsmobilitet og gjennomførte en økonometrisk analyse av inntektseffekten av høyrere utdanning. Sophie har også erfaring som forskningsassistent ved SSB hvor hun arbeidet med å bearbeide og analysere mikrodata knyttet til sysselsettingsandeler i ulike næringer over tid og sted. I tillegg har hun en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med spesialisering i anvendt makroøkonomi, og har arbeidet som studentassistent i ulike bacheloremner.

Sophie startet som analytiker i Menon høsten 2023.

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo