skip to Main Content

Liva Myrvold Holmdal

Analyst Liva Myrvold Holmdal@menon.no +47 412 59 780 Liva er utdannet samfunnsøkonom ved Universitet i Oslo (UiO) der hun tok 5-årig integrert master. I masteroppgaven skrev hun om hva som påvirker beslutningen knyttet til skatteunndragelse blant både selvstendig næringsdrivende og bedrifter. Oppgaven så spesielt på normers betydning for aktørenes beslutninger. I oppgaven utviklet Liva en teoretisk modell i tillegg til å gjennomføre en empirisk analyse av daglige lederes holdninger til skatteunndragelse. Liva har tidligere erfaring med datainnsamling og prosjektarbeid gjennom sin stilling som prosjektassistent hos Samfunnsøkonomisk Analyse. I tillegg har hun jobbet som seminarleder i ulike bacheloremner ved UiO. Liva startet som analytiker i Menon august 2023.

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo