skip to Main Content

Inga Ørving Aasen

Analyst
inga.aasen@menon.no
+47 476 86 052

Inga er utdannet samfunnsøkonom, med en femårig integrert master fra Universitet i Oslo. I masteroppgaven analyserte hun hvorvidt kvinners risiko for å utsettes for vold i nære relasjoner påvirkes av deres yrkesdeltakelse. Oppgaven bestod av en empirisk og teoretisk analyse, samt en omfattende utforskning av eksisterende forskning på temaet.

Ved siden av studiene har Inga jobbet mye med faglig formidling, både i Norges Bank og som seminarleder på UiO. I Norges Bank har hun blant annet holdt interaktive foredrag, arrangert faglige seminarer, og utviklet materiell for bankens kunnskapssenter.

 

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo