skip to Main Content

Lotte Leming Rognsås

Senior Analyst
lotte.leming.rognsaas@menon.no
+47 481 33 246

Lotte Leming Rognsås er senioranalytiker i Menon. Lotte har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet, hvor hun jobbet med internasjonal handel og eksport av norsk sjømat. Lotte har god innsikt i handelsbetingelser og markedsadgangsutfordringer for sjømatnæringen, og har blant annet arbeidet med markeder som EU, Storbritannia og Kina. I departementet har hun deltatt i forhandlinger om frihandelsavtaler og utarbeidet analyser av utviklingen i sjømateksport. Hun har også tidligere arbeidserfaring fra Argentum, hvor hun arbeidet med kommunikasjon og analyser, og erfaring fra EØS-midlene.

Lotte er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning i samfunnsøkonomi.

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo