skip to Main Content

Sander Rivø Aslesen

Analyst
sander.aslesen@menon.no
+47 991 18 160

Sander Aslesen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. Han har tidligere undervist i mikroøkonomi ved UiO, og har jobbet som forskningsassistent ved forskningsinstituttet ESOP. Han har også tidligere arbeidserfaring fra blant annet Equinor.
Tema for masteroppgaven var arbeidsmarkedsresponsen for lotterivinnere, der han brukte et paneldatasett for å se på hvordan en lotterigevinst påvirket arbeidstilbudet for de som vant lotteriet.

 

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo