skip to Main Content

Sander Rivø Aslesen

Senior Analyst
sander.aslesen@menon.no
+47 991 18 160

Sander Aslesen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, og har jobbet i Menon siden 2021. I Menon har Sander jobbet med et særlig fokus på kvantitative analyser.  Sander har blant annet ansvaret for oppdatering og vedlikehold av Menons ringvirkningsmodell, ITEM.  Videre jobber Sander mye med næringsanalyser, særlig tilknyttet eksport, grønn industri og maritim næring.

Ved siden av jobben i Menon underviser Sander på Universitet i Oslo i finansielle analyse.

 

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo