skip to Main Content

Trygve Leithe Svalheim

Data Scientist
trygve.svalheim@menon.no
+47 922 55 831

Trygve har doktorgrad i kosmologi fra Institutt for Teoretisk Astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Tittelen på avhandlingen hans var «Closing the Loop: Joint analysis of CMB foregrounds and systematics» og presenterte nye metoder for behandling av satellittobservasjoner av den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Resultatene fra prosjektene han deltok i og anvendelsen på data fra Planck satellitten, står for mye av det vi vet om det tidlige universet i dag. Han startet som Data Scientist i Menon i april 2022.

Trygve har jobbet med modellering av strålingskilder i melkeveien, polarisering og det galaktiske magnetfeltet. Han har spesiell erfaring med numeriske analyser med grunnlag i Bayesiansk statistikk og har jobbet med et brett spekter av programmeringsspråk og verktøy. I tillegg har han mye erfaring med forskningsformidling.

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo