skip to Main Content

Pårørendebyrden ved Alzheimers sykdom og annen demens

Pårørendebyrden ved Alzheimers sykdom og annen demens

På oppdrag for Biogen Norge har Menon Economics kartlagt og beregnet samfunnskostnadene for pårørende av personer med demens.

Omtrent 100 000 nordmenn har Alzheimers sykdom og annen demens, hvorav de aller fleste av disse har en eller flere pårørende. Selv om mange opplever pårørenderollen som både viktig og givende, opplever pårørende over tid også nedsatt livskvalitet samt økt risiko for helseproblemer. Pårørenderollen kan oppleves som belastende både emosjonelt, praktisk og økonomisk.

Menon beregner at samfunnskostnadene knyttet til pårørendebyrden ved Alzheimers sykdom og annen demens tilsvarer 28 milliarder kroner. Basert på framskrivninger av befolkningsveksten og prevalensratene til demens vil kostnadene trolig dobles innen 2040.

 

Language: Norwegian
Year: 2021
Author(s): Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Erika Karttinen, Caroline Aarre Halvorsen, Siri Vikøren, Øyvind Vennerød

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo