skip to Main Content

Erlend Raitikainen Lund

Analyst
erlend.ratikainen.lund@menon.no
+47 464 64 002

Erlend er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), der han har tatt spesialiseringen økonomisk analyse med hovedvekt på samfunnsøkonomiske emner. Masteroppgaven skrev han som en del av FOOD, et samarbeidsprosjekt mellom NHH og NorgesGruppen. I masteroppgaven gjorde han en empirisk studie av bransjeglidning i dagligvaremarkedet ved å undersøke konkurranseeffektene av Normal-etableringer på nærliggende dagligvarebutikker.

Erlend har tidligere vært vitenskapelig assistent ved NHH og studentassistent i emner innen matematikk, mikroøkonomi og økonometri. Han startet som analytiker i Menon i august 2022.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo