skip to Main Content

Verdien av landbrukets forsyningsevne: En samfunnsøkonomisk analyse

Verdien av landbrukets forsyningsevne: En samfunnsøkonomisk analyse

Rapporten vurderer i hvilken grad landbruket, slik det er organisert i dag, bidrar med å skape nytte for samfunnet i form av å sikre forsyning av mat i fremtiden. Tidligere studier av forsyningssikkerheten i Norge har primært vurdert dette i lys av relativt lave risikoer og potensielle forsyningskriser med kort varighet. Ingen av analysene forsøker å verdsette forsyningssikkerhet i form av samfunnsøkonomiske verdier.

Language: Norwegian
Year: 2017
Author(s): Leo A. Grünfeld, Marcus Gjems Theie, Siri Voll Dombu, Torbjørn Bull Jenssen

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo