skip to Main Content

Reiseliv i Nord-Norge for personer med nedsatt bevegelsesevne

Reiseliv i Nord-Norge for personer med nedsatt bevegelsesevne

På oppdrag fra Sunnaasstiftelsen har Menon Economics gjennomført en mulighetsstudie om reiseliv i Nord-Norge for personer med nedsatt bevegelsesevne.

Rapporten danner et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å øke tilgjengeligheten til reiselivet i Nord-Norge. Her tallfestes markedspotensialet, de største utfordringene for å realisere dette potensialet identifiseres, og mulige tiltak for å løse utfordringene presenteres. Rapporten diskuterer også samfunnsnytten av et mer inkluderende reiseliv i Nord-Norge – det vil si de positive samfunnseffektene av å gjøre Nord-Norge lettere tilgjengelig for reiselystne med bevegelsesnedsettelser

Language: Norwegian
Year: 2023
Author(s): Lars Hallvard Lind, Live Nerdrum, Erik W. Jakobsen

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo