skip to Main Content

Kulturminnefondets samfunnsnytte

Kulturminnefondets samfunnsnytte

På oppdrag fra Kulturminnefondet har Menon kartlagt fondets samfunnsnytte, med utgangspunkt i samfunnsøkonomisk metode.

Vi finner at Kulturminnefondets tilskuddsordning bidrar med betydelig samfunnsnytte. Deres tilskuddsmidler utløser stor privat innsats og tilskudd fra andre. Vår analyse viser at det er behov for en tilskuddsordning som Kulturminnefondet for å sikre bevaring av kulturminner.

Analysen viser at Kulturminnefondet bidrar til at det utløses stor privat innsats i bevaringsarbeidet. Siden starten i 2003 har Kulturminnefondets tilskudd på 570 millioner ført til en privat innsats på nærmere 2 milliarder i bevaringsarbeidet. Det vil si at en krone i tilskudd fra Kulturminnefondet fører til at det brukes 3,50 kroner på bevaringsprosjektet. En betydelig andel av kulturminnene som får støtte, endres fra å ikke være i bruk, til å bli brukt av eieren som bolig eller næringsvirksomhet som servering- og overnattingssted etter restaurering. Dette fører til en bruksendring som øker kulturminnets samfunnsnytte ved at flere tar det i bruk og får glede av at det blir tilgjengelig for flere. I tillegg bidrar Kulturminnefondets aktivitet til faglig støtte og informasjon som fører til økt samfunnsnytte ved at kulturminnet settes i stand på en tradisjonsriktig måte og dermed hever kvaliteten på kulturminnet og ivaretar tradisjonshåndverket.

Mer om Kulturminnefondet kan leses på www.Kulturminnefondet.no

Language: Norwegian
Year: 2017
Author(s): Kristin Magnussen, Caroline Wang Gierloff, Endre Kildal Iversen, Siri Voll Dombu, Ståle Navrud, Karin Ibenholt

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo