skip to Main Content

Eksportmeldingen 2021

Eksportmeldingen 2021

For en liten økonomi som opererer i en globalisert verden er eksport en viktig økonomisk størrelse. Eksporten betaler for importen, men er også et tegn på konkurransemessige fortrinn mot omverdenen, og bidrar til å øke produktiviteten i resten av økonomien. Diskusjonen om norsk eksport bærer ofte preg av misforståelser. Med denne rapport som er skrevet på oppdrag fra LO, NHO og Eksportkreditt Norge AS håper vi på å kunne bidra til en opplyst norsk debatt når det kommer til et så viktig emne som norsk eksport.

Language: Norwegian
Year: 2021
Author(s): Maren Nygård Basso, Sigrid Hernes, Maja Olderskog Albertsen, Jonas Erraia, Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo