skip to Main Content

Virksomhetsstyring i offentlig sektor

Menon styrker nå satsingen på virksomhetsstyring i offentlig sektor. I dag utgjør dette fagområdet om lag en fjerdedel av vår samlede aktivitet. Vår ambisjon er å flerdoble aktiviteten innen dette området frem mot 2025 og vi satser på å bli det faglig sterkeste miljøet på dette feltet i Norge.

Innen virksomhetsstyring satser vi i særlig grad på strategi, organisasjonsdesign, mål- og resultatstyring, digitalisering og evaluering.

I forbindelse med satsingen har vi nå en stillingsannonse ute, og vi ser for oss å ansette 1-3 nye medarbeidere som skal jobbe på dette området.

Partner Sveinung Fjose vil være faglig ansvarlig for satsingen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo