2020 Vestland

Vestlandsmeldingen 2020

Menon Economics har vurdert vekstmulighetene for prosessindustrien, sjømat-, maritim- og fornybarnæringen i Norge fra i dag og frem til 2035 med utgangspunkt i grønn omstilling. Analysen er laget på oppdrag fra Vestlandskonferansen som går av stabelen i Grieghallen i Bergen 3. mars.  

Jo mer de internasjonale avgiftsnivåene på klima- og miljøutslipp øker, jo bedre vil norsk, eksportrettet næringsliv klare seg. Det gjelder særlig næringslivet på Vestlandet, viser Vestlandsmeldingen 2020.  

Norges relativt høye avgiftsnivå på klimagasser og strenge regulering av utslipp, er en fordel for norske eksportnæringer. Dette gjør at flere næringer har et forsprang på internasjonale konkurrenter fordi de allerede er i gang med betydelige tilpasninger og investeringer for å redusere utslippene.   

Etter hvert som internasjonale priser på utslipp øker, vil dermed Norge styrke sin relative konkurranseevne. Kombinasjonen av ledende sektorkompetanse og lave utslipp danner grunnlaget for økt konkurransekraft når verden går i en mer klimavennlig retning. 

Rapporten i sin helhet kan lastes ned her, og om du ønsker kan du også laste ned en kortversjon.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo