skip to Main Content

Verdsetting av luftforurensningens miljøkostnader

For å synliggjøre konsekvenser av luftforurensning i samfunnsøkonomiske analyser benyttes enhetskostnader som kobler verdsettingen av effektene til kg utslipp av en luftforurensningskomponent. Enhetsprisene som brukes i dag, begynner å bli gamle, og i dette prosjektet har vi gjennomført en litteraturstudie for å kartlegge hva som finnes av verdsetting og enhetspriser for luftforurensingens virkninger på miljø. Vi skisserer også hva som bør gjøres fremover for å få gode, oppdaterte enhetspriser. Utredningen er gjennomført av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Link til rapporten, og til rapportomtale på Miljødirektoratets nettsider

Kontaktperson i MERE: Kristin Magnussen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo