skip to Main Content

Verdsetting av luftforurensningens kostnader for materialer

Luftforurensning medfører kostnader både for helse, miljø og materialer. I denne studien, som Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) har gjennomført for Miljødirektoratet, er det kostnadene for materialer som er temaet. Det er gjennomført en litteraturstudie for å få oversikt over foreliggende kunnskap og enhetskostnader. Vi foreslår også hva som bør gjøres videre for å få nye, oppdaterte enhetspriser for disse materialkostnadene i tråd med nyere forskning.

Her kan du laste ned rapporten som også er omtalt og publisert på Miljødirektoratets nettsider.

Kontaktperson i MERE er partner Kristin Magnussen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo