Verdiskapingsrapport Oslo Medtech Forsidebilde 2

Verdiskapingsanalyse for Medical products-næringen og Oslo Medtech

Menon har funnet at Medical products-næringen i Norge omsatte for 37 milliarder kroner i 2013. Et stort antall av bedriftene i næringen er i vekstfasen så potensialet for fremtidig vekst er stort.
Menon har gjennomført en analyse av Medical products-næringen i Norge der man finner at næringen omsatte for 37 milliarder kroner i 2013 og skapte verdier for 15 milliarder kroner innenfor helsesektoren.

Det er et stort potensial for fremtidig vekst gjennom at mange bedrifter befinner seg tidlig i utviklingsløpet. I tillegg er det et stort vekstpotensial innenfor utviklingsmarkeder som e-helse og da spesielt knyttet til helse-apper og mobil helseteknologi, hvor norske aktører har en meget begrenset markedsandel.

Rapporten kan lastes ned her. Eventuelle spørsmål rettes til Lisbeth Iversen Flateland.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo