skip to Main Content

Verdien av Oljedirektoratets data

På oppdrag for Oljedirektoratet har Menon Economics vurdert gevinster ved Oljedirektoratets datadelingsaktiviteter. Målet med oppdraget har vært å illustrere hvilken verdi som tilfaller ulike aktørgrupper og gjennom hvilke mekanismer. Oppdraget har vært et viktig steg i å videreutvikle metodikk for å vurdere effekten av datadeling, som er en viktig politisk prioritet. Vi finner at Oljedirektoratets datadeling bidrar til årlige gevinster tilsvarende 1,5 milliarder kroner i tids- og ressursbesparelser for rettighetshavere og operatører, samt kvalitetsgevinster, innovasjoner og nyskapinger knyttet til disse data.

Her kan du laste ned et sammendrag av rapporten

Hele rapporten kan du laste ned her,

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo