skip to Main Content

Verdien av den norske hydrogennæringen: Status og fremtidsutsikter

Menon Economics har på vegne av den norske hydrogenklyngen, Arena H2 Cluster med samarbeidspartnere utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om den norske hydrogennæringen. Formålet er å gi oversikt over nåværende status i hydrogennæringen, samt aktørenes forventninger frem mot 2030. Kunnskapsgrunnlaget tar utgangspunkt i dagens aktørbilde med et fokus på å kartlegge sysselsetting, omsetning, investeringer og vekstutsikter. Samarbeidspartnere er NHO, LO, Norsk Industri, Offshore Norge, Energi Norge, Tekna, NITO, Innovasjon Norge, Enova og Norsk Hydrogenforum. Ocean Hyway Cluster og GCE Node har bidratt i kartleggingen.

Her kan du laste ned rapporten.

Engelsk sammendrag – Executive summary
Tysk sammendrag – Zusammenfassung

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo