Utredning av unntaket fra Konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Menon har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet vurdert unntaket fra Konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.  Mandatet innebar å vurdere to alternative modeller for fastpris i forskriften foreslått av Nærings- og fiskeridepartementet. Vår anbefaling er at dagens … Fortsett å lese Utredning av unntaket fra Konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker