skip to Main Content

Utredning av unntaket fra Konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Menon har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet vurdert unntaket fra Konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.  Mandatet innebar å vurdere to alternative modeller for fastpris i forskriften foreslått av Nærings- og fiskeridepartementet.

Vår anbefaling er at dagens fastprismodell videreføres med noen tilpasninger:

  • Sette absolutt frist for når nye utgaver av en tittel ikke lenger kan underlegges fastpris
  • Presisere at aktørene ikke kan avtale seg bort fra forlagenes individuelle rett til å justere bindende videresalgspris underveis i fastprisperioden

I tillegg mener vi at skaffe- og leveringsplikt ikke bør innføres på strømmetjenester. Vi mener også det er uheldig at forskriften åpner for så vidtrekkende horisontalt samarbeid som den gjør i dag, og anbefaler at det foretas en gjennomgang av forskriften der man vurderer om man kan oppnå det litteraturpolitiske formålet uten å tillate så utstrakt bruk av horisontalt samarbeid.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo