NHO

Menon med bidrag på NHO’s årskonferanse

Erik W. Jakobsen presenterte i dag hovedfunn fra en ny rapport om tjenestenæringene på NHOs årskonferanse, «Neste trekk».

På oppdrag for NHO har Menon Economics sett nærmere på den historiske utviklingen til tjenestenæringene i Norge og laget prognoser for hvordan vi forventer at tjenestenæringene vil utvikle seg frem mot 2030 og 2050. Prosjektet er en del av NHOs arbeid med «Veikartet for fremtidens næringsliv» og vi har identifisert og analysert viktige trender og drivere som vil påvirke tjenestenæringenes utvikling fremover.

Det meste av verdier her i landet skapes gjennom produksjon av tjenester, og tjenestene får en stadig viktigere plass i økonomien over tid. Med tjenestenæringer mener vi et enormt spekter av virksomhetstyper; fra helse- og velferdstjenester til renhold, fotballkamper, vakthold, hudpleie, sjelesorg, finansiell rådgivning, transport og telekommunikasjon. I denne rapporten legger vi tradisjonelle næringsdefinisjoner til side og kategoriserer tjenester etter hvordan de skaper verdi for kundene.

Rapporten kan lastes ned her.

Rapporten er en av to større analyser som Menon har levert i forbindelse med NHOs satsing «Veikart for fremtidens næringsliv».

Den andre rapporten, om data som ressurs for verdiskaping, lanseres hos NHO i neste uke, påmelding her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo