Idunn 2018

Studie om akademisk utdanning og produktivitetseffekter i næringslivet

I siste utgave av det fagfellevurdert tidsskriftet «Søkelys på arbeidslivet» har Gjermund Grimsby og Endre Kildal Iversen fra Menon publisert artikkel om akademisk utdannings betydning for produktivitet i ulike deler av norsk næringsliv. Basert på en analyse av norsk konkurranseutsatt næringsliv i perioden 2008-2014, finner de en positiv statistisk signifikant sammenheng mellom andelen akademikertimer og produktiviteten i norsk næringsliv. På tvers av næringer finner de at ett prosentpoeng økt akademikerandel i næringslivet henger sammen med 1,9 prosent høyere verdiskaping per time. Resultatet fremkommer i en analyser hvor de kontrollerer for kapitalinvesteringer, kortere høyere utdanning, finanskrisen, generell prisvekst samt alle næringsspesifikke faktorer som ikke endrer seg over tid. Estimatene fanger både opp at akademisk arbeidskraft øker produktiviteten, og at akademisk arbeidskraft søker seg til næringer med høy produktivitetsvekst. Økt bruk av akademikere henger sammen med større økning i verdiskaping enn lønnskostnader, noe som indikerer at økt bruk av akademikere også gir høyere avkastning for bedriftene. Den positive samvariasjonen mellom akademikere og produktivitet er sterkest i næringer med lav andel akademikere i utgangspunktet

Lenke til studien er her: https://www.idunn.no/spa/2018/04

For spørsmål om studien ta kontakt med partner i Menon, Gjermund Grimsby, eller seniorøkonom Endre Kildal Iversen.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo