skip to Main Content

Stort potensial for eksport av helseindustri

Helseindustrien er en av Norges største eksportnæringer, med nesten 26 milliarder kroner i eksportinntekter i 2020. Med riktige rammebetingelser kan helsenæringen bli en betydelig eksportnæring for Norge. Det viser en helt ny Menon-rapport, som ble lansert 19. mai. I tillegg til å kartlegge den norske helseindustriens langsiktige eksportpotensial, identifiserer rapporten hva slags strategier og virkemidler som er relevante og nødvendige for å realisere potensialet.

Menon dokumenterer at den norske helseindustrien hadde en samlet omsetning i 2019 på 54 milliarder kroner og at næringen de siste ti årene har hatt en vekst på over 90 prosent – en vekst som er betydelig høyere enn for norsk privat næringsliv i samme periode. Samtidig er næringen liten i Norge, sammenlignet med betydningen av helseindustrien i land som Danmark, Sverige og Sveits.

Med riktige ramme-betingelser tror vi næringens veksttakt frem mot 2030 kan bli enda høyere enn hva næringen har oppnådd de siste ti årene. Vår samlede vurdering er at virkemidlene per i dag er mest utviklet og omfattende i bedriftenes teknologi- og produktviklings-fase og minst i skalerings- og ekspansjonsfasen. I tillegg er kommersialisering i hjemmemarkedet fremdeles en akilleshæl.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Aleap, Eksportkreditt Norge, Industri Energi, Innovasjon Norge, Inven2, Legemiddelindustrien (LMI), LO, NHO, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, Siva og The Life Science Cluster.

Du kan se lanseringsarrangementet her, hvor blant annet Trine Skei Grande (V) snakker om hvorfor myndighetene bør satse målrettet på utviklingen av helseindustrien fremover for å møte behovet for omstilling i norsk økonomi.

Rapporten kan leses her.

Kontaktperson er Erik W. Jakobsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo