MERE Seminar 2

Stor interesse for seminar om verdsetting av miljøeffekter i samfunnsøkonomiske analyser

Hvordan kan man verdsette effekter på miljø og andre kollektive goder i samfunnsøkonomiske analyser? Hva er erfaringene fra Norge og andre land?
Menon Senter for miljø og ressursøkonomi (MERE), i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, arrangerte 21. mars et seminar på Best Western Hotell i Oslo der disse spørsmålene ble diskutert. Flere internasjonalt ledende miljøøkonomer delte sine erfaringer med rundt 70 norske deltagere, i hovedsak fra norsk forvaltning.
Seminaret ble sponset av Miljødirektoratet og Kystverket.

Program, liste med påmeldte og presentasjonene kan lastes ned her.

1. Lindhjem, 2. Navrud3. Carson4. Loomis5. Rolfe, 6. Ready7. Magnussen, 8. Strand