Maritim Verdiskapingsbok 2015 Forside

Sterk vekst i maritim næring de siste årene

Menon har utarbeidet en ny maritim verdiskapingsrapport for Maritimt Forum. Rapporten viser en vekst i verdiskapingen til maritim næring på 11 prosent fra 2012 til 2013. I 2013 økte næringens samlede verdiskaping og omsetning med henholdsvis 17 og 48 milliarder fra året før. Samtidig er næringen nå på vei inn i et mer krevende farvann med lav og usikker økonomisk vekst globalt og en fallende oljepris som særlig påvirker den offshorerettede delen av næringen.
Den maritime klyngen er fortsatt svært viktig for norsk økonomi. Næringen eksporterte varer og tjenester for mer enn 200 milliarder kroner i 2013 – en tredjedel av Norges totale eksport det året når oljeselskapenes eksport holdes utenfor. Med en samlet verdiskaping på over 175 milliarder kroner og mer enn hundre og ti tusen personer ansatt i Norge, er den også blant landets største og viktigste næringer.

Den maritime næringen i Norge er en global kompetansebasert næring med en sterk posisjon i markeder over hele verden. Norsk-kontrollerte rederier eier om lag seks prosent av verdiene i verdens skipsflåte, og norske maritime selskaper er verdensledende på en lang rekke områder. Skipsfinansiering, bygging av skipsutstyr, frakt av kjemikalier og systemer for dynamisk posisjonering er noen eksempler. I tillegg står norske bedrifter og kunnskapsaktører bak en kontinuerlig strøm av innovasjoner i skipsdesign, fremdriftssystemer, utstyr og tjenester. Mange av innovasjonene bidrar til miljø- og klimaforbedringer.

Henvendelser angående Maritim verdiskapingsbok kan rettes til partner Erik Jakobsen eller senioranalytiker Christian Svane Mellbye.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo