2018 114 2

Statistikkverktøyet Qlik har bidratt til å realisere flere gevinster i UDI, men hele gevinstpotensialet er ikke hentet ut

UDI har anskaffet og innført statistikkverktøyet Qlik for å forbedre innhenting, strukturering og formidling av styringsinformasjon. Menon Economics har på oppdrag fra UDI evaluert innføringen av Qlik, herunder vurdert i hvilken grad innføringen la til rette for realisering av gevinster og hvordan forvaltningen med å videreføre Qlik kan forbedres. Vi finner at det gjennom innføringen av statistikkverktøyet har blitt realisert flere gevinster, til tross for at det har vært en lite strukturert tilnærming til gevinstrealisering. De viktigste gevinstene knytter seg til bedre virksomhetsstyring, økt datakvalitet, redusert tidsbruk og bedre forutsetninger for prioritering og kontroll under krisen. Utviklingen av Qlik har i stor grad vært internt drevet, noe som trolig har bidratt til økt eierskap, utvikling av kompetanse og reduserte kostnader til ekstern utvikling. Videre utvikling av Qlik bør baseres på gjennomtenkte beslutningsunderlag og prioriteringer slik at man kan ta helhetlige beslutninger med utgangspunkt i hva som forventes å gi størst gevinster for virksomheten og samfunnet som helhet.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson: Simen Pedersen

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo