Sofie Waage Skjeflo

Seniorøkonom
sofie@menon.no
+1(650) 229 4592

Sofie Waage Skjeflo er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2015, med forskningsopphold ved UC Berkeley i 2011. Sofie har spesialisering i miljø- og utviklingsøkonomi fra doktorgraden, og hun har særlig fokusert på virkninger av klimaendringer på husholdninger i utviklingsland. Hun har betydelig metodekompetanse på både økonometriske analyser og modellering fra forskningen, og har også undervisningserfaring og erfaring fra deltakelse i store, internasjonale forskningsprosjekter.
Etter doktorgraden har Sofie jobbet mye med klima- og miljøprosjekter, både knyttet til å redusere klimagassutslipp i Norge, og tilpasning til klimaendringer i Norge og internasjonalt. Hun har erfaring fra gjennomføring av større verdsettingsundersøkelser, evalueringer av tiltak i offentlig sektor, samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i transportsektoren, og metodeutvikling innen samfunnsøkonomiske analyser. Sofie har ledet prosjekter for både norske og internasjonale oppdragsgivere.
Fra 1. september jobber Sofie 50% fra USA.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo