Siri Voll Dombu

Seniorøkonom

siri@menon.no
+47 416 01 262

Siri har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og bachelorgrad i politisk økonomi fra NTNU. I mastergraden tok hun spesialisering i Internasjonal handel og råvaremarkeder, og skrev masteroppgave om produktivitetsutviklingen i et matindustriforetak.

I Menon har Siri jobbet mye med samfunnsøkonomiske analyser og ringvirknings- og verdiskapingsanalyser. Hun har vært involvert i flere prosjekter innen miljø- og ressursøkonomi, og jobbet med samfunnsøkonomisk verdsetting av økosystemtjenester og kulturminner. Siri har også en bred portefølje av prosjekter innen landbruk og reiseliv.

Siri har erfaring fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og har også vært læringsassistent i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo