Rasmus Bøgh Holmen

eniorøkonom

holmen@menon.no
(+47) 98480012

Rasmus Bøgh Holmen er samfunnsøkonom og doktorgradskandidat ved Handelshøyskolen BI. Hans avhandling omhandler produktivitet, agglomerasjon, infrastruktur og konkurranseevne. Fra tidligere har han en profesjonsmaster i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

I Menon har Rasmus jobbet med en rekke samfunnsøkonomiske analyser og næringsanalyser, ofte som prosjektleder. Han har inngående kjennskap til flere grener av næringslivet, deriblant IKT-næringen, kunnskapsbasert tjenesteyting, maritim næring og reiselivet.

Rasmus metodiske kompetanse strekker seg fra avanserte økonometriske analyser og komplekse verdsettingsstudier til modellutvikling og statistikkutvikling. Blant annet har han vært sentral i utviklingen av likevektsmodellen «Noreg» og ringvirkningsmodellen «ITEM». Han har også spilt en sentral rolle i utarbeidelsen av Kommunefordelt nasjonalregnskap og Menons realkapitalstatistikk for norsk næringsliv.